องค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก

ความคืบหน้า การลงสี และรอเก็บรายละเอียดตกแต่งรอบ ๆ องค์อีกนิดหน่อย
องค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกโดยมีพญานาคองค์ดำ แสนสิริจันทรานาคราชปรก
ความสูง 12 -15 เมตร เพื่อสืบทอดไว้ในพระพุทธศาสนา
ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุอุโมงค์ บ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย

ณ ขณะนี้ ทางวัด ยังต้องการเงินปัจจัย งบประมาณเพื่อดำเนินการจัดสร้าง อีกจำนวนมาก ร่วมทำบุญ ร่วมบริจาดได้ที่บัญชีของวัด หรือเช่าบูชาวัตถุมงคล

ร่วมทำบุญกับทางวัดโดยตรง ได้ที่

ชื่อบัญชี พระ สวัสดิ์ สุทาโคตร ธนาคารออมสิน สาขาท่าลี่
เลขที่บัญชี 020-1-9664068-2
ท่านเจ้าอาวาส โทร. 098 – 7724814 หรือ 097 – 0310718

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก และอดีตเจ้าอาวาส วัดธาตุมหาชัย
ณ วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

การทำบุญในครั้งนี้สามารถทำได้ด้วยการสั่งจองเหรียญได้ที่นี่

ใบสั่งจองเหรียญ

หรือสามารถโอนร่วมทำบุญโดยตรงได้ที่ “บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีนครพนม” เลขที่บัญชี ๙๘๙-๘-๑๕๗๒๒-๔

โดยกำหนดการพระราชทานเพลิงศพสลายสรีระของหลวงปู่คำพันธ์ จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ส่วนวันและเดือนยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการ หากทราบวันแน่ชัดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอเชิญร่วมบูชา

– เหรียญพญานาค รุ่น“รวยรวยรวย”วัดธาตุมหาชัย
– เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ โมสปัญโญ รุ่นไตรมาส ๖๑ และพระจันทร์วันเพ็ญ
ผ่านพิธีปลุกเสกแล้ว ณ วัดธาตุมหาชัย นครพนม เมื่อวันที่ 24/11/2019

พุทธคุณ เหรียญพญานาค รุ่น “รวย รวย รวย” วัดธาตุมหาชัย
1.เสริมโชคลาภ
2.เรียกทรัพย์
3.เสริมความเป็นสิริมงคล

สั่งจอง/บูชา

ใบจองเหรียญพร้อมราคา
เหรียญพญานาค รุ่น “รวยรวยรวย” – คลิก
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ – คลิก
โทร. ๐๘๑-๔๙๔-๐๒๙๑ (ติดต่อคุณจอย)

ประวัติวัดธาตุมหาชัย

๑.ประวัติวัดธาตุมหาชัย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ พระอาจารย์คพันธ์ โฆสปฺโญ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่นครพนม ได้ชักชวนญาติโยมและสานุศิษย์อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เพื่อทำมาหากิน ได้อพยพออกจากบ้านเดิมโดยใช้เกวียนเป็นพาหะนะซึ่งขณะนั้นมีครอบครัวอพยพตาม จำนวน ๑๔ ครอบครัว และได้จัดตั้งวัดบริเวณพื้นที่วัดในปัจจุบัน
๒.ชื่อวัดธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย แต่เดิมในการตั้งวัดครั้งแรกมีชื่อว่า วัดโฆษการาม บ้านมหาชัย ตำบลปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาชัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นวัดธาตุมหาชัย เพราะถือเอาพระธาตุเป็นสัญญาลักษณ์สำคัญมาโดยชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน
๓.สถานที่ตั้ง
วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในพื้นที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา บ้านมหาชัย เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐ อยู่ระหว่างกลาง ๒ จังหวัดคือ จังหวัดนครพนมและสกลนคร ภูมิประเทศที่ตั้งวัด เป็นเนินดินลูกรัง ชาวบ้านเรียกเนินนี้ว่า เนินมหาชัย
๕.หลักฐานการก่อสร้าง
สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับทะเบียน ส.ค.๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการประกาศนียบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่อจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ โฉนดทีดิน วัดธาตุมหาชัย รับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลขที่ ๓๗๒๓๒

ประวัติเจ้าอาวาส
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (สมัย รกฺขิตธมฺโม น.ธ.เอก ยศสุธรรม)

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (สมัย รกฺขิตธมฺโม น.ธ.เอก ยศสุธรรม)

เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ ฉายา รกฺขิตธมฺโม อายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ วิทยะฐานะ น.ธ.เอก,
วัดธาตุมหาฃัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
๒.เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย

สถานะเดิม
ชื่อ สมัย นามสกุล ยศสุธรรม เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับวันที่ ๔ฯ ๑๑ค่ำ ปี มะโรง บิดาฃื่อ นายไล มารดาฃื่อ นางอุทัย นามสกุล ยศสุธรรม

บรรพชา
วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ณ วัดดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระอุปัชฌาย์
พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

อุปสมบท
วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆ์รักษ์ (อวด) เจ้าอาวาสวัดพระศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทอน กนฺตสิโล เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม