แจกฟรี!

เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

“รุ่นไตรมาส ๖๑ และพระจันทร์วันเพ็ญ”

เนื้อทองแดงรมมันปู หรือ เนื้อบอร์น สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญ ๑๑๙ บาท

⬤ ยอดทำบุญทั้งหมดนำถวายวัดธาตุมหาชัยเพื่อร่วมทำบุญสร้างเมรุพระราชทานเพลิงหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
⬤ ร่วมทำบุญ ๑๑๙ บาท สามารถเลือกได้ 1 เหรียญ (เนื้อทองแดงรมมันปู หรือ เนื้อบอร์น)
⬤ ค่าจัดส่งผู้ร่วมทำบุญต้องเป็นผู้ออกเอง (เริ่มต้น ๕๐ บาท)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมจองเหรียญหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ “รุ่นไตรมาส 61 และพระจันทร์วันเพ็ญ”

วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

  • เริ่มเปิดจอง ๑ ตุลาคม ๖๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑
  • พิธีปลุกเสกในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๒๐.๐๐ น.
  • สามารถรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัตถุมงคล

๑.สร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลา และอดีตเจ้าอาวาส วัดมหาชัย
๒.บูรณะวัดมหาชัย และปรับทัศนีภาพของวัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติวัดธาตุมหาชัย

๑.ประวัติความเป็นมาวัดธาตุมหาชัย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ พระอาจารย์คพันธ์ โฆสปฺโญ (อายุ ๓๖ ปี พรรษ ๖) ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบล พุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ชักชวนญาติโยมและสานุศิษย์อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เพื่อทำมาหากิน เนื่องจากว่าบ้านเดิมนั้นมีพื้นที่ทำมาหากินน้อย ดังนั้น จึงได้อพยพออกจากบ้านเดิมโดยใช้เกวียนเป็นพาหะนะซึ่งขณะนั้นมีครอบครัวอพยพตาม จำนวน ๑๔ ครอบครัว และได้จัดตั้งวัดบริเวณพื้นที่วัดในปัจจุบัน
๒.ชื่อวัดธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย แต่เดิมในการตั้งวัดครั้งแรกมีชื่อว่า วัดโฆษการาม บ้านมหาชัย ตำบลปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาชัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นวัดธาตุมหาชัย เพราะถือเอาพระธาตุเป็นสัญญาลักษณ์สำคัญมาโดยชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน
๓.สถานที่ตั้งวัดธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู๋บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในพื้นที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา บ้านมหาชัย เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐ อยู่ระหว่างกลาง ๒ จังหวัดคือ จังหวัดนครพนมและสกลนคร
๔.ลักษณะพื้นที่
ภูมิประเทศที่ตั้งวัด เป็นเนินดินลูกรัง ชาวบ้านเรียกเนินนี้ว่า เนินมหาชัย
๕.หลักฐานการก่อสร้างวัดธาตุมหาชัย
-สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับทะเบียน ส.ค.๑
-เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา
-เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
-เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการประกาศนียบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่อจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
-โฉนดทีดิน วัดธาตุมหาชัย รับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลขที่ ๓๗๒๓๒

ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (สมัย รกฺขิตธมฺโม น.ธ.เอก ยศสุธรรม)

เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ ฉายา รกฺขิตธมฺโม อายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ วิทยะฐานะ น.ธ.เอก,
วัดธาตุมหาฃัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
๒.เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย

สถานะเดิม
ชื่อ สมัย นามสกุล ยศสุธรรม เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับวันที่ ๔ฯ ๑๑ค่ำ ปี มะโรง บิดาฃื่อ นายไล มารดาฃื่อ นางอุทัย นามสกุล ยศสุธรรม

บรรพชา
วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ณ วัดดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระอุปัชฌาย์
พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

อุปสมบท
วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆ์รักษ์ (อวด) เจ้าอาวาสวัดพระศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทอน กนฺตสิโล เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม